Algemene voorwaarden huur vakantieappartement La Montesa

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden.

La Montesa

Agenda De Los Acebos 4/401
29604 Malaga

1. Boeken

U kunt telefonisch of via internet boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingsopdracht, worden de algemene voorwaarden van kracht.

Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.

Binnen 7 dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient er een aanbetaling van 30% van de huursom te gebeuren. Het restant van de huursom + waarborg dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij boeking binnen de 2 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + eindschoonmaak en waarborg te betalen.

Bij niet-tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. 

Elke boeking kunt u zonder kosten binnen 7 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen.

Bij annulering na deze 7 dagen wordt het voorschot ingehouden als annuleringskost.

2. De aansprakelijkheid van de huurder

Het gehuurde appartement dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

Het is totaal verboden te roken in de woning. Rookmelders zijn aangebracht. 

Huisdieren zijn ook niet toegelaten.

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

3. De aansprakelijkheid van de eigenaar

De eigenaar is niet aansprakelijk voor mogelijk verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen, zwembad of tuinen enz.

De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of landbouwactiviteiten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele geur- of geluidsoverlast.

De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van je boeking ontvangt men het telefoonnummer van de verantwoordelijke ter plaatse. Indien nodig kan men altijd deze  contacteren.

4. Maximum aantal personen

In de huisbeschrijving op de website vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantie Appartement mag verblijven. Dit aantal 6 , kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.

Een kindje onder het jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld doch dient wel op voorhand te worden vermeld.

Indien er buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen (>6) in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg.

5. Einde verblijf - Eindschoonmaak

Einde van het verblijf

Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen: alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten en de vakantiewoning netjes achter te laten.

Verlaten woning

Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten, de verwarming lager te zetten en de koelcel af te leggen. Dit om te voorkomen dat er nog energieverbruik is waar niemand nog wat aan heeft. Is dit niet gebeurd dan kan er een toeslag aangerekend worden ten bedrage van: 15€ x het aantal nachten waarop deze periode betrekking heeft.

Linnengoed

Bij het in gebruik nemen van de woning zijn de bedden steeds opgemaakt en slaapklaar. Bij einde huur mag u de bedden open leggen en laat u de lakens liggen. Wij vragen om de lakens zelf niet te wassen. Het badlinnen laat U achter in de wasmanden, in de badkamers.

Aankomst en vertrek

Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.

1. Indien uw aankomstuur afwijkt van 16:00 vragen wij om ons tijdig telefonisch te verwittigen.
2. Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16:00, de dag van aankomst.
3. Vertrekuur: elke dag tot 11:00.
4. Vertrek- en aankomsturen worden steeds vermeld op de boekingsbevestiging.

6. Waarborg

De vakantiewoningen hebben waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

Klachten in verband met de accommodatie en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.

De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen.

Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste twee weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.

Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar.

Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar of de plaatselijke verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden. 

7. Eindschoonmaak

Eindschoonmaak en wassen van linnen is een verplichte kost van 190€ te betalen bij boeking .

8. Verantwoordelijke ter plaatse

Verantwoordelijke ter plaatse
Kristof
+34 6090 01 674

Onze verantwoordelijke
Manuel
+32 0489 89 94 61